Pogoji poslovanjaKontakti
Katalog izdelkov
phone
Novi izdelki

Pozlačena ''Double Eagle'' Medalja

Poglej kovanec

Pozlačena spominska medalja, posvečena Francetu Prešernu

Poglej kovanec

Pozlačena spominska medalja, posvečena Barbari Celjski

Poglej kovanec

Pogoji poslovanja

Pogoji poslovanja, objavljeni na spletnih straneh DirectMarketing pod rubriko »Pogoji poslovanja« določajo pogoje nakupa izdelkov preko telefona s potrjenim sms sporočilom ali preko spletnih strani www.naturelab.si in www.klubkovancev.si  ki jo upravlja družba DirectMarketing OU, Narva mnt. 5, EE-10117 Tallinn, Estonija (v nadaljevanju: »ponudnik«). 

»Kupec« ali »uporabnik« v teh pogojih poslovanja predstavlja vsako osebo, ki se odloči za nakup izdelkov prek telefona ali spletne strani DirectMarketing oziroma na drug način izrazi zanimanje za nakup izdelkov ponudnika. 

Vsebine na spletni strani so za informativno in izobraževalno rabo ter niso mišljene kot nadomestek za zdravniško posvetovanje. O uporabnosti naših nasvetov in predlogov svetujemo, da se kupec, glede na svoje zdravstveno stanje, posvetuje s svojim osebnim zdravnikom. 

Bistvene lastnosti izdelkov, cene, vključno z vsemi davki in drugimi dajatvami ter podatki o načinu plačila in dobave veljajo v trenutku dokončne potrditve naročila. V primeru morebitne spremembe roka dobave bo kupec o spremembi, s strani prodajnih svetovalcev iz klicnega centra, ustrezno in pravočasno obveščen. 

Cena izdelka, vrednost DDV-ja in strošek poštnine so razvidni na spletnih straneh ali predstavljeni kupcu preko telefona, še preden je naročilo zaključeno. Prav tako bo kupec o vseh podatkih o oddanem naročilu obveščen na telefonsko številko, ki jo je navedel v pogovoru s telefonskim prodajnim agentom ali kako drugače posredoval ponudniku. Če le-tega ne prejme, obstaja možnost, da je kupec navedel napačno telefonsko številko. V takšnem primeru kupca naprošamo, da nas kontaktira:

• preko elektronskega naslova: info@dmarketing24.si ali

• preko telefonske številke 02 621 2685.

1. Informacije o ponudniku

Ponudnik in njegov naslov: DirectMarketing OU, Narva mnt. 5, EE-10117 Tallinn, Estonija, naslov za pohvale in pritožbe, kjer se opravlja dejavnost: DirectMarketing, Tržaška cesta 40, 2000 Maribor, tel.: 02 621 2685, e-mail: info@dmarketing24.si

Identifikacijska številka za DDV: SI26632411 

2. Dokončna potrditev naročila

Naročilo je dokončno potrjeno in zaključeno, ko kupec:

• potrdi naročilo izdelka s pritrdilnim odgovorom na poslano sms sporočilo s podatki o naročilu, ki mu ga ponudnik pošlje po predstavitvi preko telefona, s pritrdilnim odgovorom se kupec strinja s pogoji poslovanja.

• podpiše pogodbo/dobavnico ob dostavi naročenega izdelka s kurirsko službo

3. Možnost spremembe naročila

Vse želene spremembe v zvezi z že oddanim, a ne dokončno potrjenim naročilom, lahko kupec sporoči preko sms sporočila prodajnemu svetovalcu, ki vam je poslal sms s podatki o vašem naročilu, ali se obrne na servis strank na št. 02 621 2685.

4. Podatki o dostavi

Izdelki, ki so na zalogi, bodo dostavljeni v roku 5 delovnih dni, šteto od dneva dokončne potrditve vašega naročila.

Stroški dostave DirectMarketing OU so v primeru potrditve naročila preko sms sporočila, za kupca brezplačni, oziroma jih krije ponudnik. V primeru dostave pošiljk s kurirjem, se strošek dostave zaračuna kupcu v vrednosti 3€. V primeru, da obstajajo stroški pošiljanja, ki so breme kupca, je ponudnik o tem dolžan obvestiti kupca pred končnim potrdilom naročila.

Če naročenih izdelkov ne bo mogoče dostaviti v predvidenem času, bomo kupca o tem obvestili, pri čimer bodo uporabljeni kontaktni podatki, ki nam jih bo kupec zaupal ob izvedbi naročila.

5. Plačilni pogoji

Plačilo za katerokoli naročen izdelek se opravi preko plačilnega UPN naloga (položnica), ki ga kupec prejme skupaj z naročenim izdelkom in ga ima pravico plačati v roku plačila, ki je naveden na plačilnem nalogu.

5.1 Potrditev naročila in odstop od naročila pred dostavo

Po oddaji naročila preko telefon, bo kupec na posredovano telefonsko številko, prejel sms sporočilo s podrobnostmi oddanega naročila.

Pritrdilni odgovor kupca na sms s podrobnostmi o naročilu, velja kot pogodba na daljavo in zavezuje kupca k plačilu. Poslani sms-i se zaračunajo kupcu po tarifi ali ponudbi, ki jo kupec ima sklenjeno s svojim ponudnikom telekomunikacijskih storitev.

Z omenjenim sms sporočilom bo kupec seznanjen, da nas lahko v primeru kakršnikoli dodatnih informacij kontaktira preko telefona (02 621 2685) ali preko elektronske pošte (info@dmarketing24.si). 

Če bo kupec želel po potrditvi naročila preklicati naročilo, bo lahko to storil vse do takrat, ko naročeni izdelki ne bodo odposlani, in sicer preko telefona s poslanim sms sporočilom na številko iz katere je kupec prejel sms sporočilo s podrobnostmi o naročilu.

V primeru, da kupec naročila ne potrdi z sms sporočilom, se izdelek lahko kupcu dostavi  s kurirjem, v katerem primeru se naročilo potrdi s podpisom pogodbe/dobavnice, ki velja kot pogodba med strankama in zavezuje kupca k plačilu. 

6. Odprema izdelkov

V dogovorjenem roku pripravimo izdelke za odpremo ter ga odpošljemo na kupčev naslov. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša za več kot je navedeno v točki 4 pogojev poslovanja, bomo kupca obvestili preko telefona, elektronske pošte ali navadne pošte.

7. Nakupna pogodba

Nakupna pogodba je sklenjena, ko kupec pritrdilno odgovori na sms s podatki o naročilu, ki ga kupec prejme takoj po predstavitvi izdelka ali storitev preko telefona, ali ko kupec podpiše dobavnico, s katero je bila pošiljka dostavljena.

8. Identifikacija strank ob prevzemu izdelkov

Mi oziroma naša pooblaščena dostavna služba si pridržuje na primeren način preveriti istovetnost prevzemnika naročenih izdelkov (vpogled v osebne ali druge dokumente), saj s tem zagotovimo, da lahko izročimo izdelke pravemu naročniku.

9. Vračilo izdelkov in pritožbeni postopek

Vsak kupec ima pravico, da nam, skladno z določili veljavnega Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 in 19/15) (v nadaljevanju: »ZvPot-1«), v 14 dneh od prevzema izdelkov sporoči, da odstopa od pogodbe (nakupa). V tem primeru lahko vrne izdelek, ne da bi mu bilo potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Pri vračilu izdelkov potrošnik skladno z določbami omenjenega zakona (7. odstavek 43.d člena) ne trpi nobenih dodatnih stroškov razen stroška neposrednega vračila blaga. Slednji je v konkretnem primeru odvisen od vrste blaga, pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Potrošnik v primeru tovrstnega odstopa od pogodbe odgovarja samo za zmanjšano vrednost blaga zaradi ravnanja z blagom, ki ni nujno potrebno za določanje njegove narave, lastnosti in delovanja. Vse morebitne pritožbe bo podjetje obravnavalo v okviru internega in zaupnega postopka, o zavrnitvi pritožbe bo podjetje kupca obvestilo v roku 15 dni od prejema pritožbe, v kolikor v tem roku podjetje ne pošlje kupcu zavrnitve pritožbe, se šteje, da je podjetje pritožbo sprejelo.

Potrošnik o odstopu od pogodbe in vrnitvi nakupljenih izdelkov, ali v primeru pritožb, ponudnika obvesti s klicem na telefonsko številko 02 621 2685 ali pisno na elektroski naslov info@dmarketing24.si , ali pisno na naslov DirectMarketing, Tržaška cesta 40, 2000 Maribor. Strošek vrnitve izdelka/ov bremeni kupca.

Potrošnik ima pravico izpolniti obrazec za odstop od pogodbe tudi tako, da izpolni obrazec za odstop od pogodbe, ki je dostopen kot priloga na tej spletni strani.

Pred odločitvijo, da bo kupec odstopil od pogodbe, sme kupec opraviti ogled in preizkus izdelka v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Izdelka kupec ne sme še naprej uporabljati do odstopa od pogodbe, saj se delno uporabljeni ali odprti izdelki ne štejejo, kot vračilo in onemogočajo potrošniku odstop od pogodbe. Šteje se, da sta sporočilo o odstopu oz. izdelek poslana pravočasno, če je pošiljka oddana v roku.

Kupnina bo povrnjena najkasneje v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu oziroma po prejemu vrnjenega izdelka (kupnina bo vrnjena z enakim plačilnim sredstvom kot ste ga uporabili, razen primeru, če izrecno zahtevate vračilo kupnine preko drugega plačilnega sredstva in če zaradi tega ne nosite nobenih stroškov).

Podjetje lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Za natančnejše informacije o postopku vračila izdelkov pokličite na telefonsko številko 02 621 2685.

10. Reševanje reklamacij

V kolikor želi kupec kupljen izdelek reklamirati ali ga zanimajo pogoji reklamiranja izdelka, nas kontaktirajte na naslednji način:

• preko elektronskega naslova: info@dmarketing24.si ali

• pokličete na telefonsko številko:02 / 621 2685.

Pritožbe v zvezi s ponudbo in nakupi rešuje naš reklamacijski oddelek, ki je kupcu na voljo v delovnem času od ponedeljka do petka med 8.00 in 16.00, na telefonski številki 02 / 621 2685.

11. Odgovornost za stvarne napake

Kot ponudnik, se zavezujemo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Kupec lahko, kot potrošnik uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če nas o napaki obvestite v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, a najkasneje v roku dveh let odkar je bilo blago izročeno.

12. Varovanje osebnih podatkov

Podjetje DirectMarketing OU zagotavlja, da podatkov, ki mu jih kupci posredujejo, ne bo posredovalo tretji osebi. Podjetje zagotavlja, da bo vse pridobljene podatke svojih kupcev uporabilo le za lastno uporabo. 

13. Uporaba prava in pristojnost 

Pravna razmerja med kupci, kot uporabniki spletne strani in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 

14. Končne določbe

Pravna razmerja med potrošnikom in ponudnikom, ki bi izvirala iz naročila, se presojajo po materialnem pravu Republike Slovenije. Ponudnik ni sprejel kodeksa ravnanja, prav tako ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, ča pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Mariboru.

Ti pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 28.3.2016.

Please select items first
Please enter a quantity
Search is temporary disabled